מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי שבו בית משפט קובע אדם או ישות לקחת אחריות על הטיפול, המשמורת וקבלת ההחלטות באדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו. זה קורה בדרך כלל כאשר הוריו של ילד קטין אינם מסוגלים לטפל בהם עקב אי כושר, מוות או נסיבות אחרות, או כאשר מבוגר חסר את היכולת לקבל החלטות בעצמו עקב מוגבלות או חוסר כושר. האפוטרופוס הממונה מחויב על פי חוק לפעול לטובת הפרט שבטיפולו, להבטיח את שלומו, שלומו וניהולו התקין של ענייניו.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.