יפוי כח מתמשך- למה חייב לערוך?

יש לערוך ייפוי כוח מתמשך (LPA) כדי למנות אנשים מהימנים לקבלת החלטות במקרה של אי כושר.

קרא עוד

מינוי אפוטרופוס

אפוטרופסות: אחריות מטעם בית המשפט לטיפול, משמורת וקבלת החלטות כאשר אנשים אינם יכולים לנהל את ענייניהם.

קרא עוד

ההבדל בין יפוי כח מתמשך למינוי אפוטרופוס

קרא עוד

מסמך הבעת רצון

EOI משפטי: הבעת עניין רשמית בשיתופי פעולה משפטיים, הצגת המומחיות והנכונות של המשרד להתקשרויות.

קרא עוד

כיצד לקבל עזרה משפטית במחלוקת משפחתית

מאמר זה מסביר כיצד ניתן לקבל עזרה משפטית במחלוקת משפחתית ומהן השלבים המרכזיים של התהליך.

קרא עוד