צוות
תמי ישראלי
מוסמכת לערוך יפוי כח מתמשך, צוואות וירושות ומומחית בדיני עבודה